Archive: Marzec 2014


Przerzucanie dochodów za pomocą cen transferowych – czyli tzw. transfer pricing – część II

Pojęcie ceny transferowej W polskim prawie podatkowym nie ma definicji ceny transferowej. Art. 11 ust. 3a updop posługuje się jedynie pojęciem ceny transakcyjnej i tym samym nawiązuje do art. 3 pkt.10 o.p., który poprzez cenę transakcyjną rozumie cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w …

Czytaj więcej

Przerzucanie dochodów za pomocą cen transferowych – czyli tzw. transfer pricing część I

Czym jest transfer pricing?  Zjawisko przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi za pomocą cen transferowych (określane również jako transfer pricing) jest powszechnym instrumentem minimalizacji wysokości opodatkowania, wykorzystywanym zarówno przez przedsiębiorców w Polsce jak i zagranicą. Jego istotą jest kształtowanie cen we wzajemnych transakcjach na poziomie nie …

Czytaj więcej

Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie stanowi jednostronną czynność prawną wywołującą skutek prawny w postaci rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Skutek ten następuje z mocy prawa bez względu na wolę drugiej strony umowy. Każda ze stron stosunku pracy tj. pracownik jak i pracodawca może rozwiązać za wypowiedzeniem …

Czytaj więcej
social media
social media
social media