Archive: Kwiecień 2014

Kwiecień 30, 2014

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika

Jednym ze sposobów dochodzenia wierzytelności jest złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Podstawy ogłoszenia upadłości Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika posiadającego status przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny, co oznacza, że nie wykonuje on wymagalnych zobowiązań lub gdy jego zobowiązania przekroczą wartość …

Czytaj więcej
Kwiecień 24, 2014

Wzór umowy o roboty budowlane

Z uwagi na fakt, że jedną ze specjalizacji Kancelarii jest prawna obsługa inwestycji budowlanych, postanowiliśmy zamieścić dziś na blogu wzór umowy o roboty budowlane. Wzór został wykonany w formie ebooka do pobrania. Proszę pamiętać, że jest to wzór, który zawiera najważniejsze zapisy, jakie powinna zawierać …

Czytaj więcej
Kwiecień 14, 2014

Praktyczne aspekty tworzenia spółki komandytowej z udziałem sp. z o.o. jako komplementariusza cz. II

Atrakcyjność sp. z o.o. sp. k. pod względem odpowiedzialności za zobowiązania spółki  W spółce komandytowej możemy wyróżnić dwa rodzaje wspólników: a)   komplementariusze b)   komandytariusze Za zobowiązania spółki komandytowej komplementariusz odpowiada bez ograniczeń. Jeżeli komplementariuszem jest osoba fizyczna, za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. …

Czytaj więcej
Kwiecień 9, 2014

Korzyści z zawierania porozumień w sprawie cen transferowych

  Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych przynoszą wymierne korzyści zarówno podatnikom jak i organom administracji podatkowych poszczególnych państw. Z punktu widzenia interesów fiskalnych państw uprzednie porozumienia cenowe są pożądanym sposobem rozwiązywania sporów z zakresu cen transferowych, ponieważ  w znacznym stopniu obniżają koszty administracyjne przeznaczane na szeroko …

Czytaj więcej

Praktyczne aspekty tworzenia spółki komandytowej z udziałem spółki z .o.o. jako komplementariusza

Spółki komandytowe z udziałem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszy (dalej: sp. z o.o. sp. k.), z uwagi na niewątpliwe zalety związane głównie z połączeniem ograniczenia odpowiedzialności za prowadzenie działalności gospodarczej z pojedynczym podatkowaniem zysków, systematycznie stają się w Polsce coraz popularniejsze. Tryby utworzenia sp. …

Czytaj więcej
social media
social media
social media