Archive: Maj 2014


Sposoby zabezpieczenia firm wykonawczych w procesie budowlanym. Cz. I Solidarna odpowiedzialność Inwestora i Generalnego Wykonawcy

   Rynek usług budowlanych jest specyficzną branżą, w której prawidłowe zabezpieczenie kontraktu ma bardzo często kluczową wartość z punktu widzenia dochodzenia roszczeń. Wielość podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym oraz ich nierówna pozycja przekłada się na występujące coraz częściej praktyki nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności za …

Czytaj więcej

Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich – 17 maj 2014 r.

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Skonieczki bierze udział w organizowanym już po raz ósmy Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich. W tym roku akcja zaplanowana została na 17 maja. W tym dniu w godzinach od 10 do 15 w siedzibie kancelarii dyżurował będzie adw. Krzysztof Skonieczka. Osoby zainteresowane …

Czytaj więcej

Etapy likwidacji spółki z o.o.

          Likwidacja to etap końcowy istnienia spółki. Porządkowane oraz zamykane są wtedy wszystkie sprawy spółki. Należy pamiętać o tym, że nie ma możliwości zamknięcia spółki z dnia na dzień. Możliwość jej sprzedaży jest jednym z dostępnych rozwiązań, ale likwidacja może okazać …

Czytaj więcej
social media
social media
social media