Archive: Sierpień 2016

Sierpień 18, 2016

Możliwość dochodzenia przez pracownika odszkodowania i renty za wypadek przy pracy

W wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV P 5/16) Sąd Okręgowy w Częstochowie potwierdził utrwalony w orzecznictwie i doktrynie pogląd, że pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty od pracodawcy przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypadkowej. …

Czytaj więcej
Sierpień 16, 2016

Kary dla firm, które przekroczyły ograniczenia w poborze energii elektrycznej.

Jak doniosły ostatnio Gazeta Wyborcza oraz Rzeczpospolita prawie 1000 firm w Polsce jest zagrożonych wszczęciem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania w sprawie przekroczenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej. Postępowania mają dotyczyć podmiotów, które w sierpniu 2015 r. nie ograniczyły poboru prądu, po wprowadzeniu tzw. …

Czytaj więcej
social media
social media
social media