Archive: Wrzesień 2016

Wrzesień 28, 2016

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna, zwana także pactum de contrahendo, uregulowana jest w art. 389 i art. 390 kc. Należy  ona do umów o charakterze przygotowawczym, organizatorskim. Trzeba ją odróżnić od umowy definitywnej, która to umowa ma być zawarta ostatecznie. Definicja umowy przedwstępnej Umowa przedwstępna to umowa, w …

Czytaj więcej
Wrzesień 28, 2016

Różnice między zadatkiem a zaliczką

Zadatek Zadatek jest zastrzeżeniem umownym mającym na celu umocnienie kontraktu. Nie jest on karą umowną, chociaż ma charakter dyscyplinujący strony i mobilizujący do wykonania umowy. Zadatek jest czynnością prawną realną. Nie wystarcza więc samo postanowienie umowne o zadatku i złożenie oświadczeń woli. Konieczny jest jeszcze …

Czytaj więcej
social media
social media
social media