Archive: Czerwiec 2018


Procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest sporządzenie dla celów przekształcenia przez księgowego bilansu (wyceny składników majątku przedsiębiorcy), a także sprawozdania finansowego. Dokumenty te należy sporządzić na określony dzień. Będą one stanowić załączniki do planu przekształcenia. Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na …

Czytaj więcej
social media
social media
social media