Author: Krzysztof Skonieczka

Czerwiec 18, 2014

Problemy mieszkańców Spółdzielni „Śródmieście”

W związku z trudną sytuacją mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” łódzcy adwokaci przygotowali kilka uwag i sugestii dla wszystkich zainteresowanych. Szczegóły można znaleźć pod tym linkiem. Kancelaria zaprasza osoby, które chciałyby uzyskać profesjonalną pomoc prawną w powyższej sprawie.

Czytaj więcej

Bardzo ważna uchwała SN dla kierowców TIRów w transporcie międzynarodowym

     W uchwale z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygnatura II PZP 1/14) Sąd Najwyższy stwierdził, że ​zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w …

Czytaj więcej

Sposoby zabezpieczenia firm wykonawczych w procesie budowlanym. Cz. I Solidarna odpowiedzialność Inwestora i Generalnego Wykonawcy

   Rynek usług budowlanych jest specyficzną branżą, w której prawidłowe zabezpieczenie kontraktu ma bardzo często kluczową wartość z punktu widzenia dochodzenia roszczeń. Wielość podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym oraz ich nierówna pozycja przekłada się na występujące coraz częściej praktyki nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności za …

Czytaj więcej

Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich – 17 maj 2014 r.

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Skonieczki bierze udział w organizowanym już po raz ósmy Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich. W tym roku akcja zaplanowana została na 17 maja. W tym dniu w godzinach od 10 do 15 w siedzibie kancelarii dyżurował będzie adw. Krzysztof Skonieczka. Osoby zainteresowane …

Czytaj więcej

Etapy likwidacji spółki z o.o.

          Likwidacja to etap końcowy istnienia spółki. Porządkowane oraz zamykane są wtedy wszystkie sprawy spółki. Należy pamiętać o tym, że nie ma możliwości zamknięcia spółki z dnia na dzień. Możliwość jej sprzedaży jest jednym z dostępnych rozwiązań, ale likwidacja może okazać …

Czytaj więcej
Kwiecień 24, 2014

Wzór umowy o roboty budowlane

Z uwagi na fakt, że jedną ze specjalizacji Kancelarii jest prawna obsługa inwestycji budowlanych, postanowiliśmy zamieścić dziś na blogu wzór umowy o roboty budowlane. Wzór został wykonany w formie ebooka do pobrania. Proszę pamiętać, że jest to wzór, który zawiera najważniejsze zapisy, jakie powinna zawierać …

Czytaj więcej
Kwiecień 14, 2014

Praktyczne aspekty tworzenia spółki komandytowej z udziałem sp. z o.o. jako komplementariusza cz. II

Atrakcyjność sp. z o.o. sp. k. pod względem odpowiedzialności za zobowiązania spółki  W spółce komandytowej możemy wyróżnić dwa rodzaje wspólników: a)   komplementariusze b)   komandytariusze Za zobowiązania spółki komandytowej komplementariusz odpowiada bez ograniczeń. Jeżeli komplementariuszem jest osoba fizyczna, za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. …

Czytaj więcej

Praktyczne aspekty tworzenia spółki komandytowej z udziałem spółki z .o.o. jako komplementariusza

Spółki komandytowe z udziałem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszy (dalej: sp. z o.o. sp. k.), z uwagi na niewątpliwe zalety związane głównie z połączeniem ograniczenia odpowiedzialności za prowadzenie działalności gospodarczej z pojedynczym podatkowaniem zysków, systematycznie stają się w Polsce coraz popularniejsze. Tryby utworzenia sp. …

Czytaj więcej

Przerzucanie dochodów za pomocą cen transferowych – czyli tzw. transfer pricing część I

Czym jest transfer pricing?  Zjawisko przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi za pomocą cen transferowych (określane również jako transfer pricing) jest powszechnym instrumentem minimalizacji wysokości opodatkowania, wykorzystywanym zarówno przez przedsiębiorców w Polsce jak i zagranicą. Jego istotą jest kształtowanie cen we wzajemnych transakcjach na poziomie nie …

Czytaj więcej

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część II.

W poprzednim artykule zajęliśmy się prawnymi czynnościami niezbędnymi do rejestracji spółki z.o.o. Poniżej znajdziesz informację na temat czynności faktycznych, które musisz wykonać. Do wniosku o rejestrację spółki z o.o. musisz załączyć następujące formularze: – formularz KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, – …

Czytaj więcej
social media
social media
social media