Author: Krzysztof Skonieczka


Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część I

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część I Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem wieloetapowym. Wymaga ona dokonania zarówno czynności prawnych jak i faktycznych, które rozpoczynają się zawarciem umowy sp. z o.o. lub utworzeniem spółki w drodze jednostronnej czynności prawnej założyciela, czyli zawiązaniem spółki …

Czytaj więcej
social media
social media
social media