Blog kancelarii


Zmiana siedziby Kancelarii

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że z dniem 1 lutego 2016 r. ulegnie zmianie siedziba Kancelarii. Zapraszamy do nowego lokalu przy ul. Piotrkowskiej 29/36 (III piętro).

Czytaj więcej

Kara kryminalna i jej rodzaje w kodeksie karnym od 1 lipca 2015 roku

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, której większość postanowień wejdzie w życie od 1 lipca 2015 roku jest najobszerniejszą nowelizacją kodeksu karnego od początku jego obowiązywania. Najwięcej zmian dotyczy tzw. nauki o karze to …

Czytaj więcej

Producent betonu dostarczający beton na plac budowy, może domagać się zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora

W wyroku z dnia 18 czerwca 2015 r. (sygn. akt III CSK 370/14) Sąd Najwyższy stwierdził, że przepisy dotyczące szczególnej ochrony wynagrodzenia należnego podwykonawcy tj. art. 647 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego należy interpretować celowościowo i funkcjonalnie. Istotą tej ochrony jest to, że inwestor ponosi …

Czytaj więcej
Grudzień 2, 2014

Odwrócony kredyt hipoteczny w pytaniach i odpowiedziach

W dniu 15 grudnia 2014 r. pojawi się na rynku nowy instrument finansowy, umożliwiający wzięcie kredytu zabezpieczonego hipoteką ustanowioną m.in. na domu lub mieszkaniu, którego kredytobiorca nie będzie musiał spłacać za życia.  Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tzw. odwróconego kredytu hipotecznego. Jaki akt prawny reguluje umowę …

Czytaj więcej

Sposoby zabezpieczenia firm wykonawczych w procesie budowlanym. Cz. II Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy zagadnienia związane z solidarną odpowiedzialnością Inwestora i Generalnego Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Dzisiaj przedstawimy drugą możliwość zabezpieczenia roszczeń firm wykonawczych tj. żądanie ustanowienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Zagadnienia te regulują przepisy art. 649 (1) Kodeksu Cywilnego do art. …

Czytaj więcej
Czerwiec 18, 2014

Problemy mieszkańców Spółdzielni „Śródmieście”

W związku z trudną sytuacją mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” łódzcy adwokaci przygotowali kilka uwag i sugestii dla wszystkich zainteresowanych. Szczegóły można znaleźć pod tym linkiem. Kancelaria zaprasza osoby, które chciałyby uzyskać profesjonalną pomoc prawną w powyższej sprawie.

Czytaj więcej

Bardzo ważna uchwała SN dla kierowców TIRów w transporcie międzynarodowym

     W uchwale z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygnatura II PZP 1/14) Sąd Najwyższy stwierdził, że ​zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w …

Czytaj więcej

Sposoby zabezpieczenia firm wykonawczych w procesie budowlanym. Cz. I Solidarna odpowiedzialność Inwestora i Generalnego Wykonawcy

   Rynek usług budowlanych jest specyficzną branżą, w której prawidłowe zabezpieczenie kontraktu ma bardzo często kluczową wartość z punktu widzenia dochodzenia roszczeń. Wielość podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym oraz ich nierówna pozycja przekłada się na występujące coraz częściej praktyki nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności za …

Czytaj więcej

Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich – 17 maj 2014 r.

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Skonieczki bierze udział w organizowanym już po raz ósmy Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich. W tym roku akcja zaplanowana została na 17 maja. W tym dniu w godzinach od 10 do 15 w siedzibie kancelarii dyżurował będzie adw. Krzysztof Skonieczka. Osoby zainteresowane …

Czytaj więcej

Etapy likwidacji spółki z o.o.

          Likwidacja to etap końcowy istnienia spółki. Porządkowane oraz zamykane są wtedy wszystkie sprawy spółki. Należy pamiętać o tym, że nie ma możliwości zamknięcia spółki z dnia na dzień. Możliwość jej sprzedaży jest jednym z dostępnych rozwiązań, ale likwidacja może okazać …

Czytaj więcej
social media
social media
social media