Aktualności

Sierpień 18, 2016

Możliwość dochodzenia przez pracownika odszkodowania i renty za wypadek przy pracy

W wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV P 5/16) Sąd Okręgowy w Częstochowie potwierdził utrwalony w orzecznictwie i doktrynie pogląd, że pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty od pracodawcy przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypadkowej. …

Czytaj więcej
Sierpień 16, 2016

Kary dla firm, które przekroczyły ograniczenia w poborze energii elektrycznej.

Jak doniosły ostatnio Gazeta Wyborcza oraz Rzeczpospolita prawie 1000 firm w Polsce jest zagrożonych wszczęciem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania w sprawie przekroczenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej. Postępowania mają dotyczyć podmiotów, które w sierpniu 2015 r. nie ograniczyły poboru prądu, po wprowadzeniu tzw. …

Czytaj więcej

Zmiana siedziby Kancelarii

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że z dniem 1 lutego 2016 r. ulegnie zmianie siedziba Kancelarii. Zapraszamy do nowego lokalu przy ul. Piotrkowskiej 29/36 (III piętro).

Czytaj więcej

Kara kryminalna i jej rodzaje w kodeksie karnym od 1 lipca 2015 roku

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, której większość postanowień wejdzie w życie od 1 lipca 2015 roku jest najobszerniejszą nowelizacją kodeksu karnego od początku jego obowiązywania. Najwięcej zmian dotyczy tzw. nauki o karze to …

Czytaj więcej
Grudzień 2, 2014

Odwrócony kredyt hipoteczny w pytaniach i odpowiedziach

W dniu 15 grudnia 2014 r. pojawi się na rynku nowy instrument finansowy, umożliwiający wzięcie kredytu zabezpieczonego hipoteką ustanowioną m.in. na domu lub mieszkaniu, którego kredytobiorca nie będzie musiał spłacać za życia.  Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tzw. odwróconego kredytu hipotecznego. Jaki akt prawny reguluje umowę …

Czytaj więcej
Czerwiec 18, 2014

Problemy mieszkańców Spółdzielni „Śródmieście”

W związku z trudną sytuacją mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” łódzcy adwokaci przygotowali kilka uwag i sugestii dla wszystkich zainteresowanych. Szczegóły można znaleźć pod tym linkiem. Kancelaria zaprasza osoby, które chciałyby uzyskać profesjonalną pomoc prawną w powyższej sprawie.

Czytaj więcej
social media
social media
social media