Inwestycje budowlane


Producent betonu dostarczający beton na plac budowy, może domagać się zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora

W wyroku z dnia 18 czerwca 2015 r. (sygn. akt III CSK 370/14) Sąd Najwyższy stwierdził, że przepisy dotyczące szczególnej ochrony wynagrodzenia należnego podwykonawcy tj. art. 647 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego należy interpretować celowościowo i funkcjonalnie. Istotą tej ochrony jest to, że inwestor ponosi …

Czytaj więcej

Sposoby zabezpieczenia firm wykonawczych w procesie budowlanym. Cz. II Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy zagadnienia związane z solidarną odpowiedzialnością Inwestora i Generalnego Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Dzisiaj przedstawimy drugą możliwość zabezpieczenia roszczeń firm wykonawczych tj. żądanie ustanowienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Zagadnienia te regulują przepisy art. 649 (1) Kodeksu Cywilnego do art. …

Czytaj więcej

Sposoby zabezpieczenia firm wykonawczych w procesie budowlanym. Cz. I Solidarna odpowiedzialność Inwestora i Generalnego Wykonawcy

   Rynek usług budowlanych jest specyficzną branżą, w której prawidłowe zabezpieczenie kontraktu ma bardzo często kluczową wartość z punktu widzenia dochodzenia roszczeń. Wielość podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym oraz ich nierówna pozycja przekłada się na występujące coraz częściej praktyki nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności za …

Czytaj więcej

Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich – 17 maj 2014 r.

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Skonieczki bierze udział w organizowanym już po raz ósmy Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich. W tym roku akcja zaplanowana została na 17 maja. W tym dniu w godzinach od 10 do 15 w siedzibie kancelarii dyżurował będzie adw. Krzysztof Skonieczka. Osoby zainteresowane …

Czytaj więcej
Kwiecień 24, 2014

Wzór umowy o roboty budowlane

Z uwagi na fakt, że jedną ze specjalizacji Kancelarii jest prawna obsługa inwestycji budowlanych, postanowiliśmy zamieścić dziś na blogu wzór umowy o roboty budowlane. Wzór został wykonany w formie ebooka do pobrania. Proszę pamiętać, że jest to wzór, który zawiera najważniejsze zapisy, jakie powinna zawierać …

Czytaj więcej
social media
social media
social media