Optymalizacja podatkowa


Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

W dniu 1 lipca 2011 r. zostały wprowadzone do Kodeksu Spółek Handlowych przepisy regulujące procedurę przekształcenia osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą w spółkę kapitałową z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków majątkowych. Przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może każdy, bez …

Czytaj więcej

Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich – 17 maj 2014 r.

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Skonieczki bierze udział w organizowanym już po raz ósmy Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich. W tym roku akcja zaplanowana została na 17 maja. W tym dniu w godzinach od 10 do 15 w siedzibie kancelarii dyżurował będzie adw. Krzysztof Skonieczka. Osoby zainteresowane …

Czytaj więcej
Kwiecień 9, 2014

Korzyści z zawierania porozumień w sprawie cen transferowych

  Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych przynoszą wymierne korzyści zarówno podatnikom jak i organom administracji podatkowych poszczególnych państw. Z punktu widzenia interesów fiskalnych państw uprzednie porozumienia cenowe są pożądanym sposobem rozwiązywania sporów z zakresu cen transferowych, ponieważ  w znacznym stopniu obniżają koszty administracyjne przeznaczane na szeroko …

Czytaj więcej

Praktyczne aspekty tworzenia spółki komandytowej z udziałem spółki z .o.o. jako komplementariusza

Spółki komandytowe z udziałem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszy (dalej: sp. z o.o. sp. k.), z uwagi na niewątpliwe zalety związane głównie z połączeniem ograniczenia odpowiedzialności za prowadzenie działalności gospodarczej z pojedynczym podatkowaniem zysków, systematycznie stają się w Polsce coraz popularniejsze. Tryby utworzenia sp. …

Czytaj więcej

Przerzucanie dochodów za pomocą cen transferowych – czyli tzw. transfer pricing – część II

Pojęcie ceny transferowej W polskim prawie podatkowym nie ma definicji ceny transferowej. Art. 11 ust. 3a updop posługuje się jedynie pojęciem ceny transakcyjnej i tym samym nawiązuje do art. 3 pkt.10 o.p., który poprzez cenę transakcyjną rozumie cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w …

Czytaj więcej

Przerzucanie dochodów za pomocą cen transferowych – czyli tzw. transfer pricing część I

Czym jest transfer pricing?  Zjawisko przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi za pomocą cen transferowych (określane również jako transfer pricing) jest powszechnym instrumentem minimalizacji wysokości opodatkowania, wykorzystywanym zarówno przez przedsiębiorców w Polsce jak i zagranicą. Jego istotą jest kształtowanie cen we wzajemnych transakcjach na poziomie nie …

Czytaj więcej
social media
social media
social media