Prawo spółek


Procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest sporządzenie dla celów przekształcenia przez księgowego bilansu (wyceny składników majątku przedsiębiorcy), a także sprawozdania finansowego. Dokumenty te należy sporządzić na określony dzień. Będą one stanowić załączniki do planu przekształcenia. Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na …

Czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

W dniu 1 lipca 2011 r. zostały wprowadzone do Kodeksu Spółek Handlowych przepisy regulujące procedurę przekształcenia osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą w spółkę kapitałową z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków majątkowych. Przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może każdy, bez …

Czytaj więcej

Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich – 17 maj 2014 r.

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Skonieczki bierze udział w organizowanym już po raz ósmy Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich. W tym roku akcja zaplanowana została na 17 maja. W tym dniu w godzinach od 10 do 15 w siedzibie kancelarii dyżurował będzie adw. Krzysztof Skonieczka. Osoby zainteresowane …

Czytaj więcej

Etapy likwidacji spółki z o.o.

          Likwidacja to etap końcowy istnienia spółki. Porządkowane oraz zamykane są wtedy wszystkie sprawy spółki. Należy pamiętać o tym, że nie ma możliwości zamknięcia spółki z dnia na dzień. Możliwość jej sprzedaży jest jednym z dostępnych rozwiązań, ale likwidacja może okazać …

Czytaj więcej
Kwiecień 30, 2014

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika

Jednym ze sposobów dochodzenia wierzytelności jest złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Podstawy ogłoszenia upadłości Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika posiadającego status przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny, co oznacza, że nie wykonuje on wymagalnych zobowiązań lub gdy jego zobowiązania przekroczą wartość …

Czytaj więcej
Kwiecień 14, 2014

Praktyczne aspekty tworzenia spółki komandytowej z udziałem sp. z o.o. jako komplementariusza cz. II

Atrakcyjność sp. z o.o. sp. k. pod względem odpowiedzialności za zobowiązania spółki  W spółce komandytowej możemy wyróżnić dwa rodzaje wspólników: a)   komplementariusze b)   komandytariusze Za zobowiązania spółki komandytowej komplementariusz odpowiada bez ograniczeń. Jeżeli komplementariuszem jest osoba fizyczna, za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. …

Czytaj więcej

Praktyczne aspekty tworzenia spółki komandytowej z udziałem spółki z .o.o. jako komplementariusza

Spółki komandytowe z udziałem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszy (dalej: sp. z o.o. sp. k.), z uwagi na niewątpliwe zalety związane głównie z połączeniem ograniczenia odpowiedzialności za prowadzenie działalności gospodarczej z pojedynczym podatkowaniem zysków, systematycznie stają się w Polsce coraz popularniejsze. Tryby utworzenia sp. …

Czytaj więcej

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część II.

W poprzednim artykule zajęliśmy się prawnymi czynnościami niezbędnymi do rejestracji spółki z.o.o. Poniżej znajdziesz informację na temat czynności faktycznych, które musisz wykonać. Do wniosku o rejestrację spółki z o.o. musisz załączyć następujące formularze: – formularz KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, – …

Czytaj więcej

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część I

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część I Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem wieloetapowym. Wymaga ona dokonania zarówno czynności prawnych jak i faktycznych, które rozpoczynają się zawarciem umowy sp. z o.o. lub utworzeniem spółki w drodze jednostronnej czynności prawnej założyciela, czyli zawiązaniem spółki …

Czytaj więcej
social media
social media
social media