Blog kancelarii

Sierpień 18, 2016

Możliwość dochodzenia przez pracownika odszkodowania i renty za wypadek przy pracy

W wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV P 5/16) Sąd Okręgowy w Częstochowie potwierdził utrwalony w orzecznictwie i doktrynie pogląd, że pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty od pracodawcy przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypadkowej.

Jak wskazał Sąd, przy ustalaniu wysokości odszkodowania czy zadośćuczynienia należnego od pracodawcy bierze się pod uwagę kwotę wypłaconych przez odpowiednie organy świadczeń w szczególności przez ZUS jednorazowego odszkodowania. Nie jest więc możliwe określenie wysokości ewentualnego odszkodowania czy zadośćuczynienia przed zakończeniem postępowania w sprawie jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy.

Więcej na ten temat można przeczytać w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej:

http://www.rp.pl/Kadry/308159986-Wypadek-przy-pracy-odszkodowanie-od-pracodawcy-dopiero-po-przyznaniu-odszkodowania-z-ZUS.html#ap-1

Krzysztof Skonieczka

About Krzysztof Skonieczka

  •  

Zostaw komentarz

social media
social media
social media