Szeroki wachlarz świadczonych usług

Oferta dla przedsiębiorców

Pobierz ofertę

Pobierz pełną ofertę kancelarii

Pobierz ofertę

Prawo kontraktowe

Prawo kontraktowe

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa kontraktowego poczynając od sporządzania i opiniowania umów poprzez udział w negocjacjach towarzyszących zawieranym kontraktom aż po ustalanie odpowiedzialności kontraktowej. 

Prawo spółek

Prawo spółek – rejestracja spółek Łódź

Klientom biznesowym oferujemy kompleksową obsługę prawną zorganizowanych form prowadzenia działalności w formie spółek prawa cywilnego i handlowego, zarówno osobowych jak i kapitałowych. W ramach pomocy prawnej świadczonej w tym zakresie zajmujemy się między innymi: zakładaniem oraz rejestracją spółek, sporządzaniem projektów umów i statutów spółek oraz regulaminów ich organów; obsługą prawną organów spółek kapitałowych, wsparciem procesów decyzyjnych zarządów spółek kapitałowych, szkoleniem pracowników/współpracowników przedsiębiorców w zakresie obowiązujących na ich stanowiskach regulacji prawnych, likwidacją spółek kapitałowych, przekształcaniem, łączeniem oraz przejmowaniem spółek.

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przeprowadzenia postępowania upadłościowego przedsiębiorcy w tym: sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości układowej lub likwidacyjnej, sporządzenie tzw. propozycji układowych, zgłoszenie do sądu przysługujących w toku postępowania upadłościowego wierzytelności, rerezentację w postępowaniu upadłościowym przed sądem upadłościowym oraz na Zgromadzeniu Wierzycieli, udział i reprezentację w Radzie Wierzycieli. 

Prawo pracy

Prawo pracy

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy w tym: z zakresu bieżącego doradztwa, sporządzaniu projektów umów, regulaminów, statutów, pomoc w restrukturyzacji zakładów pracy, reprezentację w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Prawo administracyjne

Prawo i postępowanie administracyjne

Klientom biznesowym oferujemy obsługę prawną z zakresu prawa i postępowania administracyjnego w tym: postępowania przed organami administracji, sądami administracyjnymi.

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa podatkowego m.in. poprzez sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej oraz podatkowych skutków dokonywanych czynności prawnych, reprezentację przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. 

Prawo karne

Prawo karne

Oferujemy przedsiębiorcom obsługę prawną z zakresu prawa karnego w tym: sporządzanie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez ich kontrahentów przestępstw gospodarczych, reprezentację w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu karnym, w tym także obrona w sprawach karnych gospodarczych tzw. białych kołnierzyków.

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Wspieramy pod względem prawnym uczestników procesu budowlanego, w szczególności w zakresie: negocjowania i opiniowania umów z zakresu procesu budowlanego (umów o prace geologiczne, o zastępstwo inwestycyjne, o prace projektowe, umów generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa), projektowania, reprezentowania uczestnika procesu budowlanego (inwestora, wykonawcy) na etapie wykonawstwa robót budowlanych; reprezentowania uczestnika procesu budowlanego w sporach związanych z wadami fizycznymi i prawnymi, odzyskiwaniem kaucji gwarancyjnych, miarkowaniem kar umownych.

 

Obsługa inwestycji

Obsługa procesów inwestycyjnych oraz nabywania nieruchomości

Proponujemy klientom biznesowym obsługę prawną procesów inwestycyjnych w budownictwie, doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów inwestycyjnych, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, badanie stanów prawnych przedsiębiorstw oraz nieruchomości, negocjowanie i wdrażanie umów na roboty budowlane i umowy z zakresu nadzoru inżynieryjnego oraz umów wykonawczych, umowy dotyczące wyposażenia zakładów przemysłowych i fabryk, z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej i pozyskiwaniem środków pomocowych, doradztwo administracyjnoprawne związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców.

Windykacja należności

Windykacja należności Łódź

W zakresie obsługi wierzytelności Kancelaria zapewnia Klientowi kompleksową pomoc, tj: nadzorowanie spraw na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego, składanie Klientowi cyklicznych raportów z podejmowych działań, sporządzenie i kierowanie do Sądu pozwu w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego, kompleksowe prowadzenie sprawy w trakcie postępowania, aż do uzyskania prawomocnego tytułu egzekucyjnego, wspomaganie windykacji i egzekucji komorniczej.

 

Zamówienia Publiczne

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą doradztwo w zakresie procedur przetargowych, analizę prawną prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opiniowanie zasadności i przygotowanie protestów, odwołań i skarg, przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Oferta dla podmiotów indywidualnych

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Proponujemy obsługę prawną obejmującą między innymi sporządzanie i opiniowanie umów, negocjowanie zawieranych kontraktów, sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, sprawy ziemskie.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe Łódź

Oferujemy obsługę prawną obejmującą reprezentowanie wnioskodawców w spadkowych sprawach sądowych np. w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o wyjawienie przedmiotów spadkowych, o zachowek, sporządzanie projektów, opiniowanie oraz negocjowanie umów o dział spadku, pomoc prawną przy wykonywaniu zapisów spadkowych, obsługę prawną wykonawców testamentów, spadkobierców i spadkodawców, obsługę spraw o zachowek. 

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne - rozwód Łódź

Przepisy prawa rodzinnego dotykają najbardziej intymnej sfery życia. Staramy się wykazać zrozumieniem, w sprawach z tego zakresu postępujemy taktownie i z wyczuciem, zajmując się między innymi:sporządzaniem projektów, opiniowaniem i negocjowaniem umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz), reprezentowaniem stron w procesach przed sądami rodzinnymi np. w sprawach o rozwód, separację lub o alim enty, ustalenie kontaktów w dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Prawo pracy

Prawo pracy

Proponujemy Państwu obsługę prawną obejmującą między innymi sporządzanie umów, pism i regulaminów pracy, bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, reprezentację stron przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

Odszkodowania

Odszkodowania

Obsługujemy klientów indywidyalnych w zakresie dochodzenia odszkodowania za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, cierpienie fizyczne i psychiczne po wypadku, renty powypadkowej dla osoby poszkodowanej, odszkodowania, renty i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w wypadku, odszkodowania za utratę dochodów na skutek wypadku oraz kosztów przygotowania do nowego zawodu, odszkodowania za koszty leczenia, w ty m zaliczki na poczet kosztów leczenia,odszkodowania za zniszczone w wyniku wypadku mienie, etc.

Prawo karne

Prawo karne

Klientom indywidualnym proponujemy obronę w postępowaniu przygotowawczym, sądowym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia jak również w sprawach karno-skarbowych. 

Oferta szkoleń

Szkolenia

Kancelaria prowadzi również szkolenia z zakresu prawa cywilnego, prawa konkurencji, prawa spółek handlowych w tym w szkolenia dla członków zarządów, rad nadzorczych oraz stowarzyszeń. Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładce aktualności. 

Darmowe porady prawne

Pro bono

Kancelaria Adwokacka Adwokata Krzysztofa Skonieczki świadczy także działalność pro publico bono. Prawnicy kancelarii udzielają darmowych porad prawnych osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w ramach corocznych akcji pro publico bono organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi jak również w ramach indywidualnych przedsięwzięć organizowanych przez kancelarię w różnych gminach w województwie łódzkim przy współpracy z ich organami wykonawczymi.

W celu umówienia się na darmową poradę prawną udzielaną w kancelarii prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@kslegal.net.pl

social media
social media
social media