Krzysztof Skonieczka

Adwokat

adwokat prawo karne - Krzysztof Skonieczka

Ukończył prawo stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wielokrotnie uhonorowany listem gratulacyjnym rektora za chlubne studia. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi zakończoną uzyskaniem tytułu adwokata. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Akademia Spółek. W ramach praktyki zawodowej współpracował z największymi kancelariami z regionu łódzkiego obsługując przede wszystkim podmioty gospodarcze. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym z nastawieniem na prawo budowlane, obsługę procesów inwestycyjnych, prawo umów, w tym opiniowanie umów o roboty budowlane, prawo handlowe (w tym prawo spółek), Włada językiem angielskim.

Telefon: 662 07 70 70, Email: k.skonieczka@kslegal.net.pl

Ewelina Skonieczka

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wyróżnieniem, wielokrotnie uhonorowana listem gratulacyjnym rektora za chlubne studia. Absolwentka studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Współpracowała z kancelariami adwokackimi i radcowskimi z regionu łódzkiego oraz z jednym z największych banków komercyjnych w Polsce. W ramach praktyki zawodowej skupia się na bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, windykacji należności, prawa podatkowego. Posługuje się językiem angielskim.

Telefon: 792 55 99 25, Email: e.jezewska@kslegal.net.pl

Paulina Pągowska

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wyróżneniem a także podyplomowe studia z prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od stycznia 2014 roku aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W ramach praktyki zawodowej współpracowała z kilkoma kancelariami adwokackimi w Łodzi. Specjalizuje się w prawnej obsłudze przedsiębiorców, prawie gospodarczym i handlowym, prawie zamówień publicznych.  Włada językiem angielskim i włoskim.

Bartosz Śliwiński

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wyróżneniem, od stycznia 2014 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Pracował w kilku łódzkich i warszawskich kancelariach specjalizujących się w prawnej obsłudze przedsiębiorców. Interesuje się prawem pracy, postępowaniem egzekucyjnym, prawem własności przemysłowej. Włada językiem angielskim.

Mateusz Jeżewski

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łodzkiego. Interesuje się prawem cywilnym, prawem konstytucyjnym oraz prawem własności przemysłowej. W kancelarii odpowiedzialny jest za kwestie administracyjne. Posługuje się językiem angielskim.

social media
social media
social media